Parteneri

PARTENER 1-LIDER DE PROIECT SCOALA GIMNAZIALA SAUCA

Strada Principala, nr. 23, Localitatea Sauca, Judetul Satu Mare, C.P. 447280
https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-sauca
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057675300040
Săuca este o comună în județul Satu Mare, Transilvania, România, formată din satele Becheni, Cean, Chisău, Săuca (reședința) și Silvaș ce se regăseşte în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate având un procent de peste 20% de populaţie rromă în zonele marginalizate.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având arondate două structuri:Şcoala Gimnazială Becheni şi Şcoala Primară Cean,a fost înfiinţată în anul 1911, ca o necesitate a dezvoltării şi răspândirii învăţământului în România. Prin amplasarea sa intr-o zonă rurală, aceasta a participat şi participă la acumulările culturale şi educaţionale a unei pături sociale cu un grad mai scăzut de cultură şi principii. Baza materiala a scolii se concretizeaza in existenta unui numar de: 4 sali de clasa,1 laborator de informatica ce cuprinde un numar de 11 calculatoare,echipament sportiv si carti ,culegeri si atlase scolare. In anul acesta scolar,avem inscrisi in unitatea noastra 250 de copii si 21 de cadre didactice, 19 calificati si 2 necalificati, 1 cadru didactic auxiliar 1 si 5 ingrijitori. Elevii scolii noastre sunt impartiti in 4 grupe de prescolari, 8 clase primare si 3 clase de gimnaziu. Predarea se face in limba romana si limba materna maghiara, pentru copii de la structura Becheni. Elevii scolii provin din medii defavorizate cu situatii precare,familii cu un nivel scazut de cultura, dar cu mare drag de a veni la scoala si a frecventa cursurile, mai ales la gradinita si in clasele primare. Din punct de vedere al educaţiei, la nivelul comunei au fost descoperite, prin studiu o serie de necesităţi, începând cu infrastructura şi terminând cu aspectele motivaţionale:

 • familiile elevilor nu sunt implicate suficient în activităţi de educare a copiilor;
 • starea motivaţională a cadrelor didactice şi a elevilor este scăzuta;
 • starea materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire a familiilor;
  -existenţa unor elevi cu probleme de adaptare;
  -migratia elevilor din satele comunei spre oraş şi depopularea structurilor locale şcolare;
  Toate activitățile desfășurate de școală în cadrul proiectelor si nu numai gravitează în jurul oferirii de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a tuturor copiilor,indiferent din ce categorie socială fac parte.

PARTENER 2- SCOALA GIMNAZIALA DOBA
Str. Principala nr. 58, Loc. Doba, Jud. Satu Mare CP 447125
https://www.facebook.com/groups/158341721643633
http://www.scoalagimnazialadoba.info
Satul Doba este situat în zona de câmpie din vestul judetului Satu Mare, pe DN19 la o distantă de 15 km fată de orasul Carei si 16 km fată de municipiul resedintă de judet. Doba este o mică localitate din apropierea Someşului. Numele îl găsim în înscrisuri în secolul XIV sub forma “Balkan-Dob” iar în 1241, în urma unei năvăliri tătare, satul a fost pustiit. Regele Istvan V a donat localitatea cu toate pământurile familiei Apor, familie considerată ca fiind întemeietoarea satului. Numele de origine nu-l ştim exact, pentru că din documente reiese că în jur de anii 1300 se numea „Homoród-dob”. În anii 1400-1500 se aminteşte ca „Kraszna-dob”. Au fost vremuri când „Szamos-dob” sau „Balkán-dob” se numea. Referitor la acestea denumiri înscrisurile din anii 1700 ne dau dovadă. Numele definitiv la câştigat în 1711, pe vremea păcii sătmărene, când a primit denumirea definitivă de „Szamosdob” (Doba).
Școala Gimnazială Doba este o unitate de învățământ de stat, cu personalitate juridică din anul 2003, având ca și structură și Școala Primară Boghiș. În această unitate își desfășoară activitatea un număr de 34 angajați, din care 26 cadre didactice, 2 personal didactic auxiliar și 6 personal nedidactic. La nivel școlii sunt înscriși 317 elevi, din care 81 la nivel preșcolar, 135 la nivel primar și 101 la nivel gimnazial. Din numărul total al elevilor, 103 sunt de etnie romă, ceea ce reprezintă 30,28 % din populația școlară. Dat fiind faptul că numărul etnicilor romi este în creștere, conducerea instituției împreună cu personalul didactic, Primăria comunei, Consiliul local și Asociația de părinți au întreprins nenumărate acțiuni pentru a preveni absenteismul și abandonul școlar: vizite la domiciliu, actiuni de prevenire a abandonului scolar in parteneriat cu asistenta sociala locala si politia locala, implementarea programului pilot ,,Școală după școală”, unde majoritatea elevilor participanți la orele remediale erau romi

PARTENER 3 -ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC

Strada Principală, Nr. 216, Loc. Moftinu Mic, Judetul Satu Mare CP 447200
https://www.facebook.com/groups/744809795674752
https://www.scmmic.ro/
Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, consiliul local, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu Mic se află în centrul județului Satu Mare,la 26 km de municipiul Satu Mare,respectiv 10 km de municipiul Carei.
Este o școală relativ nouă,construită în anul 1981,în curs de modernizare din anul 2007 și are în subordine următoarele unități școlare:Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu Mic,GPN Moftinu Mic,Școala Gimnazială Moftinu Mare, GPN Moftinu Mare,GPN Domănești,Școala Primară Sânmiclăuș, GPN Sânmiclăuș. Scoala noastră,la acest moment,are un număr echilibrat de preșcolari și elevi și din acest motiv ne propunem în continuare,menținerea în școală a elevilor. În anul şcolar 2021-2022 şcolarizăm un număr de 477 de elevi şi preşcolari.
Aceştia sunt repartizaţi astfel: Grădiniţă -121 preșcolari, Clasele 0-IV – 204 elevi, Clasele V-VIII –152 elevi
Din totalul de preșcolari și elevi ai școlii:144 sunt navetiști. Din totalul de preșcolari și elevi ai școlii:29,55% sunt de etnie rromă.
În anul școlar 2020-2021 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 36 cadre didactice,dintre care 26 titulari reprezentând 72,22%,1 detașat reprezentând 2,77%,8 suplinitori calificați reprezentând 22,22%,1 personal didactic asociat reprezentând 2,77%.Din totalul cadrelor didactice 13 cadre au gradul didactic I,-36,11%,12 cu gradul didactic II-33,33%,8 cu gradul definitiv-22,22% și 3 debutanți-8,36%.

PARTENER 4 – SCOALA GIMNAZIALA PIR

Str. Bisericii nr. 279, loc. Pir, judeţul Satu Mare CP 447245
http://scoalapir.ro/
Procesul instructive-educativ în comuna Pir,județul Satu Mare se desfășoară într-un singur schimb, cel de dimineață.Comuna Pir se află situat la 20 de kilometri de cel mai apropiat oraș Tășnad,dar nu există mijloc de transport comun spre această localitate, distanța până la Carei este de 32 kilometri, iar de Municipiul Satu Mare este de 72 kilometri. În centrul de comună există singura unitate școlară cu personalitate juridică, căreia aparține ca structură Grădinița cu Program Prelungit Pir. Numărul total de copii înscriși în unitate este de 206 elevi, după cum urmează (48 de copii la Grădinița cu Program Prelungit, și 158 de elevi la Școala Gimnazială). Satele aparținătoare de comuna Pir sunt: Piru Nou și Sărvăzel, sate în care unitățile școlare au fost închise Piru Nou în anul 2000, iar Sărvăzel 2010. Copii din aceste sate sunt transportati cu microbuzul școlar zilnic în centrul de comună. În prezent în Școala Gimnazială Pir școlarizează copii ditr-o arie geografică mai largă. Sunt înscriși copii și din alte localități din jur după cum urmează:

 • 5 elevi din comuna Andrid la ciclul primar(4 în clasa a II-a și unu în clasa pregătitoare)
 • 1 elev din satul Chereușa (clasa a III-a). Cei șase elevi sunt aduși zilnic la școală tot cu microbuzul școlii, dar mai avem elevi înscriși din:
 • orașul Tășnad (clasa a IV-a- 1 elev)
 • comuna Cehal (grupa mare Grădinița cu Program Prelungit Pir – 1copil)
  În total numărul copiilor navetiști cu cele două sate aparținătoare se ridică la cifra de 18, din care 16 sunt aduși cu microbuzul școlar, iar 2 elevi de părinți.De menționat este faptul că acești părinți nu au serviciul în școală, sau în comuna Pir.
  PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR
  Număr de cadre didactice pe nivele de învățământ :
  învăţământ preşcolar: 4 (educatoare)
  învăţământ primar: 6 (învățătoare)
  învăţământ gimnazial: 11 (profesori)
  50% din personalul didactic este din localitate.
  Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar 100%.

PARTENER 5 – SCOALA GIMNAZIALA VETIS

Str. Principală nr. 185, Loc. Vetis, Judetul Satu Mare CP 447355
https://scoalagimnazialavetis.ro/
https://www.facebook.com/scoalavetis
Într-un decor de câmpie se află localitatea Vetiş, comună aşezată pe malul stâng al Someşului, la 12 km distanţă de municipiul Satu Mare.
Este o școală veche,construită în anul 1907, reabilitată din temelie, cu 4 clădiri distincte și are ca structuri: Gradinița cu program prelungit Vetiș și Școala Primară Decebal
În anul şcolar 2021-2022 şcolarizăm un număr de 387 de elevi şi preşcolari. Din cei 387 de elevi avem 250 de copii de naționalitate română, 85 de copii de naționalitate rromă și 52 de copii de naționalitate maghiară.
Aceştia sunt repartizaţi astfel:
 Învățământul preșcolar: 122 preșcolari în 6 grupe;
 Învățământul primar: 178 elevi în 11 clase
 Învățământul gimnazial:87 elevi în 4 clase
În anul școlar 2021-2022 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 29 cadre didactice,dintre care 23 titulari 6 suplinitori calificați. Din totalul cadrelor didactice 18 cadre au gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 3 cu gradul definitiv și 5 debutanți.
La nivelul unității administrativ-teritoriale există colaborare bună între factorii implicați în educația copiilor: școală, familie, cadre didactice și comunitate locală.
Suntem preocupaţi în a ne cunoaşte şi a ne înţelege reciproc. Putem afirma cu mândrie că, la noi învăţă trei naţii, uşile noastre se deschid în fiecare dimineaţă pentru români, maghiari şi rromi cu aceeaşi deschidere largă, dascălii noştri împărtăşesc cu aceeaşi răbdare tainele ştiinţei şi îmbrăţişează cu aceeaşi sentimente căpşoarele elevilor şcolii. Am învăţat şi învăţăm în continuare să convieţuim cât mai bine şi să exploatăm la maxim toate beneficiile acestei convieţuiri.

Vă rugăm așteptați!

0