ACTIVITATI PENTRU PROFESORI T1-T2

Cursul se va baza pe nevoile de instruire a personalului din scolile partenere, de aceea inainte de crearea acestuia va fi facuta o analiza de nevoi cu metodele specifice: chestionare, discutii, propuneri voluntare ale profesorilor implicati in proiect. Metodologia instruirii se bazează pe abordările Consiliului Europei și urmează principiile participarii voluntare, experiențiale și se concentrează pe dezvoltarea competențelor: cunoștințe, abilități și atitudini, prin invățare de la egal la egal și prin dezvoltarea competențelor in perioada de implementare și  post implementare. Tehnicile și instrumentele de facilitare pe care formatorii le aplică în timpul formării urmăresc să sprijine dezvoltarea culturilor școlare democratice și să sporească rolul profesorului ca agent de schimbare.  Acest tip de instruire coroborat cu obtinerea de noi competente pentru invatarea centrata pe elev, vor trezi cu siguranta interesul personalului scolar din toate scolile partenere. Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau dificultăţile în care se pot afla să nu mai aibă nici o importanţă.  Incluziunea pune accent pe:  schimbările din şcoală; beneficiile aduse elevilor prin faptul că îi include pe toţi; sprijinul informal şi expertiza şcolilor de masă; un bun act al predării pentru toţi elevii.

De asemenea, cu ajutorul unui curriculum adecvat, al unei bune organizări, al unor tehnici de predare, a folosirii resurselor şi al unor parteneriate cu comunităţile lor se va crea un sistem de învăţământ de calitate. Dupa incheierea cursului va urma un follow up on line cu trainerii EWC din Norvegia, vor fi monitorizate rezultatele proiectului si urmarit felul in care informatia obtinuta este transferata catre elevi si alti profesori si care sunt efectele multiplicatoare, daca alti profesori reusesc sau doresc sa mutiplice informatia. Metodele de predare, care fac parte din conceptul EWC, cum ar fi învăţarea activă şi lucrul în grupuri mici, pot ajuta la insusirea de catre profesori a unor metode de predare inovative care vor duce la crearea unor medii de învăţare mai receptive, unde elevii pot fi trataţi în mod individual, participând în acelaşi timp la experienţe ce le pot încuraja dorinţa de a învăţa mai bine. Numai în acest mod ne putem asigura că acei copii, care întâmpină dificultăţi deoarece apartin unui grup social supus discriminarii, pot fi trataţi cu respect şi pot fi consideraţi drept persoane potenţial active şi capabile să înveţe si sa se integreze in societate; numai aşa reacţiile respectivilor copii pot fi utilizate drept stimulent pentru dezvoltarea profesorilor.

Cea mai bună modalitate prin care putem ajuta profesorii să răspundă la dificultăţile educaţionale in contextul unei societati rezistente la schimbare si in care discriminarea e de multe ori o norma sociala este examinarea influenţei factorilor contextuali asupra gândirii şi practicilor profesioniste. Pentru acest lucru este necesar să renunţăm la preocuparea faţă de metode şi materiale pentru a încuraja profesorii să adopte noi metode de analiză, să aibă suficientă încredere în experimentele noi, ce apar drept urmare a reacţiilor copiilor. Procesul de analiză nu este unica condiţie necesară învăţământului. El trebuie implementat împreună cu puncte de vedere alternative, cu metode care sa se bazeze pe abordarea inovatoare a conceptelor de Predare centrata pe elev, scoala inclusiva si predare intr-un mediu multicultural, democratie si educatie pentru cetatenie activa, drepturile omului/copilului, toleranta, antidiscriminare. Educatia bazata pe aspectele enumerate mai sus are urmatoarele caracteristici:

Este bazată pe comunitate – şcoala reflectă comunitatea ca întreg.

Nu are bariere – este accesibilă tuturor, atât sub aspectul fizic, cât şi sub cel curricular, prin sisteme de sprijin şi metode de comunicare.

Promovează colaborarea – o şcoală incluzivă, care promoveaza un mesaj de toleranta si integrare, care pune accent pe drepturile omului si pe predarea centrata pe elevi, lucrează cu alte şcoli, mai degrabă decât competitiv, împotriva altor şcoli

Promovează egalitatea – o şcoală incluzivă are un caracter democratic, toţi membrii având drepturi şi responsabilităţi.

Vă rugăm așteptați!

0