PROIECT | Programe europene ample din fonduri europene pentru mai multe școli din județ!

Scoala Gimnazială Săuca

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

COMUNICAT DE PRESA


Școala Gimnazială Săuca, în calitate de promotor de proiect, respectiv școlile din Doba, “Mihai Viteazul” din Moftinu Mic, din Pir si Vetiș in calitate de parteneri, implementează pe o perioada de 16 luni, între 1 martie 2022 și 30 iunie 2023, proiectul “Școala pentru toți, toți pentru Școală!” S-a semnat un contract de finantare pentru proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România.

Finanțarea va fi în sumă maximă de 92.598 EUR, respectiv 45.8017.49 LEI, 85% din acest buget (78.708.30 Euro, respectiv 38.9314.87 LEI) reprezintă grant SEE iar 15 % (adică 13.889.70 Euro, respectiv 68.702.62 LEI) reprezintă cofinanţarea din bugetul naţional.

Sursele de finanţare ale programului sunt: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României, statele donatoare: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, iar statul beneficiar: România, operatorul de program este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP.  Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între statele SEE şi România.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI este: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România iar rezultate specifice RCIS (Roma Children Inclusion in Schools): Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi

Domeniile susţinute în RCIS sunt urmatoarele:

(1) Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural;

(2) Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural;

(3) Activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi;

(4) Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi şi neromi.

Obiectivul principal al proiectului este reducerea sentimentului de discriminare si cresterea nivelului de incluziune sociala si scolara printr-o abordare inovativa a procesului de invatare si prin desfasurarea de activitati extracurriculare in sprijinul elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

●             -formarea a 60 de  profesori care lucreaza cu elevi romi si neromi prin intermediul a doua trainiguri de formare

●             desfasurarea a 4 tipuri de activitati extracurriculare cu 200 de elevi pe parcursul a 16 luni

●             – desfasurarea a 2 tipuri de activitati de constientizare cu parinti romi si neromi

●             – crearea a 7 produse intelectuale -2 CSD + 5 materiale didactice

●             -desfasurarea a 4 tipuri de activitati suplimentare in cadrul proiectului

Rezultatele pe termen scurt ale proiectului sunt

●             – 60 profesori participa la 2 training-uri in cadrul proiectului

●             – 200 de elevi participa la activităţi de conştientizare şi dezvoltare de abilităţi privind incluziunea, organizate în comun pentru elevi romi şi neromi.

●             – 70 de parinti participa la activităţi de învăţare / conştientizare privind problematica anti discriminării, organizate în comun pentru părinţi romi şi neromi;

●             – 19 tipuri de activitati sunt desfasurate in cele 16 luni de implementare

Produsele:

●             – 2 curricule scolare la dispozitie propuse scolilor participante dar si publicului larg

●             – 5 materiale didactice inovative realizate pe parcursul implementarii proiectului

Rezultatele pe termen lung sunt reducerea discriminarii elevilor  romi in scolile participante, cresterea nivelului de incluziune scolara a acestor copii, schimbari de perceptie la nivelul scolii si comunitatii fata de minoritatea roma, cresterea nivelului de acceptare scolara a copiilor romi, reducerea abandonului scolar si participarea activa in viata scolii.

Informații suplimentare despre proiect si activitatile acestuia puteti afla de la Scoala Gimnaziala Săuca, in calitate de Promotor de proiect și Scoala Gimnaziala Doba, Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul,, Moftinu Mic, Scoala Gimnaziala Pir si Scoala Gimnaziala Vetis in calitate de  Parteneri.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă aautorului/autorilor.

Vă rugăm așteptați!

0